Logo Centrum Kultury w Kamiennej Górze
Powróć do: strona główna

Pomocne Linki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 

Centrum Kultury w Kamiennej Górze realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Doposażenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze celem poprawy jakości oraz poszerzenia oferty kulturalnej”

Przedmiotem projektu jest doposażenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze