Malarstwo Urszuli Broll

Urszula Broll - absolwentka katowickiej filii Wydziału Grafiki ASP w Krakowie.
Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1955r. Jeszcze jako studentka stała się filarem grupy młodych intelektualistów zgłębiających idee sztuki Władysława Strzemińskiego.
W czasach wszechobecnego socrealizmu Grupa ST-53 była jednym z najważniejszych ośrodków tzw. undergrandu artystycznego w Polsce lat 50-tych.
W latach 1953 – 58 Artystka uczestniczyła we wszystkich wystawach
i działaniach Grupy. W latach 60-tych, pod wpływem filozofii
C.G. Junga i fascynacji buddyzmem, współtworzyła grupę Oneiron, uczestnicząc
w powstaniu tzw. Czarnych Kart , a także w pracach translatorskich i wydawniczych.

Jej artystyczna twórczość ewaluowała od przedstawień figuralnych (lata 50-te) poprzez coraz bardziej zgeometryzowane i syntetyczne do abstrakcji.
Na przełomie lat 60-tych i 70-tych pani Urszula Broll zainteresowała się taszyzmem
i malarstwem materii, tworząc kompozycje fakturowe z użyciem materiałów niestandardowych. W Jej dorobku odnaleźć można prace olejne, gwasze, akwarele, collage oraz rysunki tuszem.

Prace swe wystawiała na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych
w kraju i za granicą, m.in. w USA, Szwecji, Niemczech.


Anna Przerwa


Do góry