Co WY na to - listopad 2015

Wystawa malarstwa i fotografii słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oddział w Kamiennej Górze

 CO WY NA TO ?

Że w każdym wieku można

- zaczynać coś nowego,
- realizować marzenia  których, wydawałoby się,  czas przeminął,
- mierzyć się z własnymi obawami i ograniczeniami,
- być konsekwentnym w kształceniu swych umiejętności,
- być wrażliwym na otaczający świat. 

Prezentowana w Galerii wystawa jest dowodem na to, że można.

Autorzy prac – słuchacze  Kamiennogórskiego Oddziału Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - od kilku lat uczestniczą w zajęciach malarstwa  i fotografii.

Pracując pod kierunkiem Wiesława Kozłowskiego i Andrzeja Kędzi,  zaspakajają potrzebę indywidualnego rozwoju.

 To aktywne podejście do życia – podejmowane poszukiwania, dążność do doskonalenia swoich umiejętności i odwaga wystawienia się na osąd innych – to cechy osób młodych duchem. I PESEL nie ma tu nic do rzeczy !

         Bądźcie nadal młodzi !

                                           Anna Przerwa


Do góry