Guzikowa Kapela Lilianny Gronuś

Liliana  Gronuś

-
Wałbrzyszanka
- z zawodu – technik ceramik
- społecznik
- poetka
- autorka bajek i legend
- od 2008r. członkini Stowarzyszenia Autorów Polskich i grupy poetów pogranicza polsko – czeskiego.

Pani Lidia tworzy collage i obrazy z guzików.Tematy prac, w związku z muzyczną pasją Autorki, często przedstawiają instrumenty muzyczne. W Rabce znajduje się stała ekspozycja  13 obrazów pt. „Guzikowa orkiestra”.
Jest jedyną na świecie osobę tworzącą obrazy tą metodą. Stworzyła 55 obrazów, na których przyszyła ponad 100 tysięcy guzików.
W 2009r. otrzymała certyfikat za unikalną w skali światowej kolekcję obrazów z guzików i została wpisana  do Polskiej Księgi Rekordów
i Osobliwości.
W 2011r. została laureatką konkursu „Wałbrzyszanie i ich pasje”,
 a w 2012r.  społeczność  Szkoły nr 5 w Wałbrzychu uhonorowała panią Lilianę statuetką Człowieka z Pasją.

W 2012r. otrzymała tytuł Zasłużona dla Powiatu Wałbrzyskiego
w dziedzinie kultury.

Artystka swoje prace wystawia od 2008r.
Prezentowała je w Szczawnie Zdroju, Wałbrzychu, Wrocławiu, Jedlinie Zdroju, Rabce i w Berlinie.

Namaluj muzykę
Klawisze jak grają
Jak drgają
Dotykają duszy
Smyczki gorące
Od dłoni i strun
Kotły i bębny
Echem brzmiące
Usta przyległe
Do trąb
Namaluj muzykę
Zamkniętą w ramach
Zieloną radosną
Melodię z serca płynącą
Marsze i sonaty
Pędzlem ozdobisz
Potrafisz to zrobić
Obraz symfonii
Ukołysze do snu
 

                Liliana  Gronuś
 Do góry