Harmonia przestrzeni - Bożenna Brugielska
Harmonia splotów i struktur - Ewa Maria Poradowska - Werszler

Wystawa zorganizowana została w ramach XL Międzynarodowego Sympozjum Warsztat Twórczy – Kowary 2013 i towarzyszy 14- stemu Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi.

BOŻENA BRGIELSKA –  HARMONIA PRZESTRZENI

Prace pani Bożenny Burgielskiej– wieloletniego kierownika pracowni projektowej  Fabryk dywanów w Kowarach i Białymstoku - to  zmaterializowane w procesie produkcji  projekty o zdecydowanie indywidualnym wyrazie.  Autorka projektów wprowadza w nich wzory oparte na  własnej stylizacji roślin i na zastosowaniu układów geometrycznych przestrzegając przy tym ścisłej dyscypliny kolorystycznej. Oprócz prezentowanych dywanów możemy zapoznać się również z projektami wyeksponowanymi  w ramach.

EWA MARIA PORADOWSKA – WERSZLER  - HARMONIA SPLOTÓW I STRUKTUR

W dorobku Artystki są tkaniny powstające na zasadach klasycznego przeplotu osnowy z wątkiem, przy wykorzystaniu różnych splotów i faktur, kolaże, instalacje i aranżacje. Poszerzając stale wachlarz technik i materiałów Pani Ewa eksperymentuje ostatnio z wojłokiem. Jak pisze p. prof. Irena Huml – wykorzystując warstwową naturę wojłoku artystka kreuje warstwowe obrazy – kompozycje o przenikających się planach, budowanych  z różnego koloru runa nakładanego na siebie i scalanego pod wpływem  ugniatania   i gorącej kąpieli. Powstające w ten sposób obrazy utrzymane są w różnych konwencjach – od abstrakcji poprzez umowną figurację do układów typowo ornamentalnych.

Naturalne kojarzenie wełny z uczuciem ciepła pozwala tworzyć w kreowanych obiektach łagodne klimaty, nawet jeśli pojawiają się w nich ostrzejsze barwy. Jakże trafne jest spostrzeżenie pani profesor, że warstwowa budowa obrazów przypomina kompozycje tworzone przez chmury. Obraz ich układu zatrzymany pod powiekami jest stabilnym układem form i barw, ale jednocześnie narzuca pamięć ich nieustannego ruchu i zmienności.

Takie właśnie – miękkie, ciepłe, konkretne w swym bycie a jednak ulotne   - są prezentowane wełniane obrazy i liżniki pani Ewy Poradowskiej – Werszler.
Do góry