Rozmaitości

HALINA  JASIONOWSKA
 

      Artystka ukończyła studia w 1995r. Uniwersytecie Śląskim -  Instytut  Plastyki w Cieszynie. Tam, pod kierunkiem prof. Eugeniusza Delekty uzyskała dyplom z grafiki artystycznej ; swoje wykształcenie stale poszerza na studiach podyplomowych.

      Mówi o sobie – plastyk – nauczyciel. Dodać należy – pasjonat. Bo to dzięki pasji tworzenia,  umiejętności pracy z dziećmi  oraz kreatywnemu podejściu do pracy pedagogicznej  Halina Jasionowska wychowała wielu laureatów konkursów plastycznych i była pierwszym nauczycielem późniejszych profesjonalnych artystów.

Obecnie pracuje w  Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu i jest wykładowcą przedmiotów artystycznych w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.

 Artystka tworzy w różnorodnych  technikach malarskich i graficznych. Nieobce są Jej również plastyczne formy przestrzenne.

           Na wystawie prezentowane są prace malarskie wykonane   akrylem, pastelami,   
  farbami olejnymi,  grafiki - linoryty, serigrafia, wykonane w technikach mieszanych oraz collage.

Tematem prac graficznych są pory roku i drzewa , a malarskich – martwa natura.
Autorka zajrzała do kuchni, spiżarni, ogrodu i za pomocą pędzla i szpachli wyczarowała tętniący barwami i fakturami  oraz  grą światła świat kwiatów, warzyw, owoców ale też   przedmiotów  codziennego użytku.
Prace wykonane w różnej gamie kolorystycznej – od zimnej przez ciepłą do szerokiej – świadczą o swobodzie z jaką pani Halina porusza się  w świecie barw.
Zarówno obrazy jak i grafiki nawiązują do realizmu i abstrakcji.
Do góry